Projektas- E.komercijos modelio diegimas UAB „Vaivora Engineering"

UAB „Vaivora Engineering“ yra jauna ir perspektyvi metalo apdirbimo įmonė, teikianti kokybiškas CNC frezavimo ir tekinimo paslaugas Lietuvos bei užsienio rinkai. Taip pat teikiame surinkimo ir miltelinio dažymo paslaugas.Sėkmingai gyvuojanti įmonė turi plačias technologines galimybes išpildyti užsakymus, programinio valdymo staklėmis pagaminti tikslius gaminius bei konstrukcines detales. Turimi įrengimai leidžia greitai ir lanksčiai įvykdyti mažų bei vidutinių serijų užsakymus. Detalės gaminamos iš anglinio, legiruoto, nerūdijančio plieno, aliuminio, bronzos, plastiko.

Susidūrus su pasauline „COVID-19“ pandemija kaip ir daugeliui įmonių UAB „Vaivora Engineering" turėjo įvertinti naujas pardavimo galimybes siekiant saugiai parduoti įmonės gaminamus produktus rinkoje. Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:

Projekto numeris: Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1216

Projekto pavadinimas: E.komercijos modelio diegimas UAB „Vaivora Engineering"

Priemonė - 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-02-14 iki 2023-02-14

Skirta finansavimo suma: 46.875,00 EUR


Technologinių inovacijų diegimas UAB „Vaivora Engineering” gamyboje

 

UAB „Vaivora Engineering” įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Technologinių inovacijų diegimas UAB „Vaivora Engineering“ gamyboje.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Vaivora Engineering” yra jauna inovatyvi įmonė, dirbanti inžinerijos srityje. Pagrindinė gaminama produkcija - medicininė ir metalo apdirbimo mašinų įranga bei įrangos komponentai.
Šiuo metu gamybos proceso metu patiriamos ženklios žaliavų bei elektros energijos sąnaudos, taip pat susidaro atliekos, kurių dalies negalima perdirbti.

Projekto tikslas – įsidiegti technologines ekoinovacijas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė planuoja įsigyti modernius įrengimus ir pradėti gaminti atnaujintus bei naujus produktus, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą.  Įsigyjami efektyvūs įrengimai padidins darbo našumą, apdorojimo tikslumą. Tai leis pagerinti metalo bei plastiko žaliavų išeigą, sumažinti atliekų kiekius ir sudarys sąlygas taupyti elektros energiją.

Šis projektas vykdomas pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“.

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projekto biudžetas: 1 282 000,00 Eur;

Projekto finansavimas: 576 900,00 Eur.

 

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2022 metai.

 


  

Technologinių inovacijų diegimas UAB „Vaivora Engineering”

 

UAB „Vaivora Engineering” įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Technologinių inovacijų diegimas UAB „Vaivora Engineering“.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Vaivora Engineering” yra jauna inovatyvi įmonė, dirbanti inžinerijos srityje. Pagrindinė gaminama produkcija - medicininė ir metalo apdirbimo mašinų įranga bei įrangos komponentai.
Šiuo metu gamybos proceso metu patiriamos didelės žaliavų bei elektros energijos sąnaudos, taip pat susidaro atliekos, kurių dalies negalima perdirbti.

Projekto tikslas – įsigyti modernius įrengimus ir pradėti gaminti atnaujintus bei naujus produktus, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą.  Įsigyjami efektyvūs įrengimai padidins darbo našumą, apdorojimo tikslumą. Tai leis pagerinti metalo bei plastiko žaliavų išeigą, sumažinti atliekų kiekius ir sudarys sąlygas taupyti elektros energiją.

Šis projektas vykdomas pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

Projekto biudžetas: 885 240,00 Eur;

Projekto finansavimas: 398 358,00 Eur.

 

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2020 metai.