Technologinių inovacijų diegimas UAB „Vaivora Engineering” gamyboje

 

UAB „Vaivora Engineering” įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Technologinių inovacijų diegimas UAB „Vaivora Engineering“ gamyboje.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Vaivora Engineering” yra jauna inovatyvi įmonė, dirbanti inžinerijos srityje. Pagrindinė gaminama produkcija - medicininė ir metalo apdirbimo mašinų įranga bei įrangos komponentai.
Šiuo metu gamybos proceso metu patiriamos ženklios žaliavų bei elektros energijos sąnaudos, taip pat susidaro atliekos, kurių dalies negalima perdirbti.

Projekto tikslas – įsidiegti technologines ekoinovacijas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė planuoja įsigyti modernius įrengimus ir pradėti gaminti atnaujintus bei naujus produktus, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą.  Įsigyjami efektyvūs įrengimai padidins darbo našumą, apdorojimo tikslumą. Tai leis pagerinti metalo bei plastiko žaliavų išeigą, sumažinti atliekų kiekius ir sudarys sąlygas taupyti elektros energiją.

Šis projektas vykdomas pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“.

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projekto biudžetas: 1 282 000,00 Eur;

Projekto finansavimas: 576 900,00 Eur.

 

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2022 metai.

 


  

Technologinių inovacijų diegimas UAB „Vaivora Engineering”

 

UAB „Vaivora Engineering” įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Technologinių inovacijų diegimas UAB „Vaivora Engineering“.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Vaivora Engineering” yra jauna inovatyvi įmonė, dirbanti inžinerijos srityje. Pagrindinė gaminama produkcija - medicininė ir metalo apdirbimo mašinų įranga bei įrangos komponentai.
Šiuo metu gamybos proceso metu patiriamos didelės žaliavų bei elektros energijos sąnaudos, taip pat susidaro atliekos, kurių dalies negalima perdirbti.

Projekto tikslas – įsigyti modernius įrengimus ir pradėti gaminti atnaujintus bei naujus produktus, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą.  Įsigyjami efektyvūs įrengimai padidins darbo našumą, apdorojimo tikslumą. Tai leis pagerinti metalo bei plastiko žaliavų išeigą, sumažinti atliekų kiekius ir sudarys sąlygas taupyti elektros energiją.

Šis projektas vykdomas pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT+“

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

Projekto biudžetas: 885 240,00 Eur;

Projekto finansavimas: 398 358,00 Eur.

 

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2020 metai.